Voor wie?

Om voor vergoeding van ziekenvervoer in aanmerking te komen, dient u van tevoren toestemming aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding geldt enkel wanneer u hiervoor een machtiging krijgt van uw verzekeraar. 

Uw zorgverzekering geeft een machtiging voor zittend ziekenvervoer en of rolstoelvervoer wanneer u: 

  • U afhankelijk bent van een rolstoel.
  • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
  • U een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie (vanaf 1 januari 2018) moet ondergaan.
  • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
  • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
  • U voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Wij kunnen u hierover informeren en helpen u graag bij de aanvraag.

Indien uw zorgverzekeraar u geen machtiging geeft voor het vervoer, kunt u op eigen kosten toch gebruikmaken van ons vervoer, desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte vragen. Zo bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar ziekenvervoer in de regio Weert en Cranendonck. 

Neem contact met ons op voor het Aanvraagfomulier Zittend Ziekenvervoer CZ.
Bel gerust 0495-580585 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur